Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK AN gửi 9072 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Đóng Băng Cơ Thể Chờ Hồi Sinh
Lượt xem: 757
31-03-2022

Những người ủng hộ kỹ thuật đông lạnh cho rằng đây là nỗ lực trong việc chống lại cái chết. Nếu một bệnh nhân sắp qua đời có nguyện vọng sống lâu hơn, đông lạnh chính là nỗ lực cuối cùng để hi vọng sự tiến bộ của công nghệ có thể cứu sống họ trong tương lai.

Video xem nhiều