Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK AN gửi 9072 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Lần Đầu Tiên Ngành Đường Sắt Bán Vé Tàu Nguyên Khoang
Lượt xem: 1852
24-11-2021

 

Ngành Đường sắt triển khai bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022. Năm nay lần đầu tiên thực hiện bán vé nguyên khoang, nguyên toa cho hành khách có nhu cầu.

Video xem nhiều