Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK AN gửi 9072 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Lật Tẩy Cái Bang Giả Nhà Sư Khất Thực
Lượt xem: 1322
16-02-2022

 

Nhiều người dân sẵn lòng giúp đỡ cho những nhà sư đi khất thực. Nhưng, ít ai biết rằng lòng tốt của họ đã bị lợi dụng.

Video xem nhiều