Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK AN gửi 9072 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Đặc Vụ FBI Tiết Lộ Cách Đọc Ngôn Ngữ Cơ Thể Của Tội Phạm
Lượt xem: 2470
24-12-2019

Những tên tội phạm thường rất cứng đầu. Vậy làm sao để các đặc vụ FBI khai thác thông tin cũng như đọc ngôn ngữ cơ thể của tội phạm?

Video xem nhiều