Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK AN gửi 9072 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Vườn Thú Hà Nội Tiếp Nhận 8 Con Hổ Được Giải Cứu
Lượt xem: 1599
13-03-2022

8 con hổ là tang vật trong vụ án ở Nghệ An đã được bàn giao cho Vườn thú Hà Nội, sau 7 tháng gửi tạm ở khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm.

Video xem nhiều