Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK AN gửi 9072 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Giữ Bí Mật Về Chuyên Cơ Chở Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước
Lượt xem: 457
07-11-2021

Nghị định 96 vừa được Chính phủ ban hành quy định rõ chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang phải bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối; bảo đảm bí mật kế hoạch an ninh.

Video xem nhiều