Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK AN gửi 9072 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Công An Hải Dương Vận Động Học Sinh Bỏ Búp Bê Kumanthong
Lượt xem: 995
06-03-2022

Thời gian gần đây, trên địa bản tỉnh Hải Dương xuất hiện tình trạng học sinh mua bán và nuôi “Búp bê Kumanthong”. Phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện, phối hợp với nhà trường và gia đình vận động một số học sinh từ bỏ việc mua bán và nuôi “Búp bê Kumanthong”.

Video xem nhiều